FOPPAPEDRETTI մեքենայի նստատեղ RE-KLINO FIX, խումբ՝ 1-2-3, քաշը՝ 9-36 կգ
FOPPAPEDRETTI մեքենայի նստատեղ RE-KLINO FIX, խումբ՝ 1-2-3, քաշը՝ 9-36 կգ
FOPPAPEDRETTI մեքենայի նստատեղ RE-KLINO FIX, խումբ՝ 1-2-3, քաշը՝ 9-36 կգ
FOPPAPEDRETTI մեքենայի նստատեղ RE-KLINO FIX, խումբ՝ 1-2-3, քաշը՝ 9-36 կգ
FOPPAPEDRETTI մեքենայի նստատեղ RE-KLINO FIX, խումբ՝ 1-2-3, քաշը՝ 9-36 կգ
FOPPAPEDRETTI մեքենայի նստատեղ RE-KLINO FIX, խումբ՝ 1-2-3, քաշը՝ 9-36 կգ
FOPPAPEDRETTI մեքենայի նստատեղ RE-KLINO FIX, խումբ՝ 1-2-3, քաշը՝ 9-36 կգ FOPPAPEDRETTI մեքենայի նստատեղ RE-KLINO FIX, խումբ՝ 1-2-3, քաշը՝ 9-36 կգ FOPPAPEDRETTI մեքենայի նստատեղ RE-KLINO FIX, խումբ՝ 1-2-3, քաշը՝ 9-36 կգ FOPPAPEDRETTI մեքենայի նստատեղ RE-KLINO FIX, խումբ՝ 1-2-3, քաշը՝ 9-36 կգ FOPPAPEDRETTI մեքենայի նստատեղ RE-KLINO FIX, խումբ՝ 1-2-3, քաշը՝ 9-36 կգ FOPPAPEDRETTI մեքենայի նստատեղ RE-KLINO FIX, խումբ՝ 1-2-3, քաշը՝ 9-36 կգ

FOPPAPEDRETTI մեքենայի նստատեղ RE-KLINO FIX, խումբ՝ 1-2-3, քաշը՝ 9-36 կգ

$ 289.80

(0 reviews )

Category

Baby Goods

Description

Մեքենայի նստատեղը նախատեսված է 1-ին (9-18 կգ), 2-րդ (15-25 կգ)  և 3-րդ (22-36 կգ) խմբերի համար, (9 ամսականից մինչև 12 տարեկան). • մինչև 18 կգ երեխաների համար ունի հինգ կետով անվտանգության գոտու ամրացում, իսկ 25-36 կգ երեխաների համար օգտագո